Tomasz Czerkies

Oddanie osocza bez prawa do dni wolnych

Dawcy osocza w aktualnym stanie prawnym nie mają już prawa do dwóch dni płatnego zwolnienia od pracy. Mogą z tego korzystać tylko honorowi dawcy krwi.

Praca zdalna: akta osobowe i zwrot kosztów

Prawidłowe wdrożenie pracy zdalnej wymaga, aby pracodawca przewidział połączenie dokumentacji elektronicznej z papierową oraz ustalił zasady rozliczania się z pracownikami.

Termin na wypłatę ekwiwalentu za urlop jest zbyt krótki

Wymóg, aby świadczenie za niewykorzystane dni wypoczynku wypłacić najpóźniej w dniu ustania zatrudnienia, nie wynika wprost z przepisów. A w obecnych realiach często trudno go spełnić.

Koronawirus: pracodawca nie zakaże pracownikowi urlopu w czerwonej strefie

O miejscu i sposobie wykorzystywania urlopu wypoczynkowego decyduje wyłącznie pracownik. Pandemia tego nie zmieniła.

Czy pracodawca ma obowiązek zgodzić się na pracę zdalną, jeżeli pracownik wraca spoza strefy Schengen / UE?

Pracownik, który spędził wakacje w kraju z tzw. czerwonej strefy, musi poddać się kwarantannie. Za zgodą szefa może w tym czasie pracować na odległość.

Czy powołanie członka zarządu nakłada obowiązek ubezpiecznia społecznego i zdrowotnego

Samo powołanie na członka zarządu nie oznacza obowiązku ubezpieczeń społecznych ani zdrowotnego. Tytułem do opłacania składek jest towarzyszący mu etat lub kontrakt cywilny.

Składki ZUS opłacone za pracownika trudno rozliczyć

Skutki uregulowania przez pracodawcę zaległości na ubezpieczenie społeczne, które powinien sfinansować pracownik, wciąż są niejasne. Powodem jest rozbieżność stanowisk fiskusa i orzecznictwa.

Wątpliwe zasady liczenia etatów do celów PPK

Termin utworzenia w firmie pracowniczego planu kapitałowego zależy od liczby osób ubezpieczonych m.in. ze stosunku pracy. Nie wiadomo, czy wliczać też pracowników na urlopach dla rodziców lub urlopie bezpłatnym.

Badania wstępne kandydata do pracy najwcześniej w pierwszym dniu umowy o pracę

Od 4 maja br. pracodawca nie będzie mógł żądać od kandydata do pracy informacji o adresie zamieszkania. Nie skieruje go więc na badania wstępne przed dniem nawiązania stosunku pracy.