Agnieszka Lechman-Filipiak

Wpis na listę sankcyjną blokuje wypłatę pensji

Pracodawcę obowiązuje zakaz wypłaty wynagrodzenia pracownikowi, którego zatrudnił po wpisaniu na listę sankcyjną. Sam fakt wpisu nie może być jednak podstawą rozwiązania umowy z taką osobą.

Tarcze antykryzysowe zwiększają ryzyko naruszeń przy zwalnianiu pracowników

Przeprowadzenie zwolnień w nieodpowiednim czasie czy objęcie nimi zbyt wielu pracowników może skutkować koniecznością zwrotu znacznej części dofinansowania otrzymanego na podstawie ustaw antykryzysowych.

Pracowniczy sygnalizator i „świadek koronny” - o skutkach projektowanej szerokiej ochrony sygnalistów

Można założyć, że gdy pojawią się zastrzeżenia do sposobu wykonywania obowiązków przez danego pracownika, w odpowiedzi, będą zgłaszane nieprawidłowości (rzeczywiste lub nie). A to uruchomi cały system ochrony i utrudni rozstanie się z takim pracownikiem.

Nowe zasady wynagradzania kluczowych pracowników w bankach i innych instytucjach finansowych

Zmienne składniki wynagrodzenia kluczowych pracowników banków i innych instytucji finansowych nie mogą co do zasady przekraczać 100 proc. płacy zasadniczej. Nie wiadomo jednak, czy dotyczy to też premii wypracowanych przed wdrożeniem zmian.

Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia, a przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

Po przejęciu zakładu lub jego części na nowego pracodawcę nie przechodzą zawarte umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia.