Mariusz Bagiński

Dlaczego fundusze emerytalne powinny inwestować w fundusze VC?

Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE) powinny rozważyć szersze inwestowanie w fundusze venture capital (VC) z wielu powodów, które mogą przynieść korzyści zarówno dla członków OFE, jak i dla gospodarki.

Alternatywne spółki inwestycyjne: nie ma zwolnień od regulacji ESG

W ostatnim czasie zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (ASI) zostali zapoznani ze stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego odnośnie zastosowania do nich wymogów ESG. Stanowisko zostało wydane w związku z pojawiającymi się wątpliwościami oraz brakiem pewności prawnej w tym zakresie.

Rejestracja spółek komandytowo-akcyjnych

Spółka komandytowo-akcyjna została wprowadzona do polskiego systemu spółek jako hybryda spółki kapitałowej i osobowej. Ten typ spółki pozwala m.in. na gromadzenie kapitału w zamian za emisję zbywalnych instrumentów w formie akcji przy jednoczesnym zachowaniu sposobu zarządzania charakterystycznego dla spółek osobowych.

Nowe zasady nabywania nieruchomości rolnych

Nowe przepisy o ustroju rolnym oznaczają bardzo istotne zmiany, które mają złagodzić ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi. Na czym ta liberalizacja gospodarki rolnej ma polegać?

Nowe zasady składania rezygnacji w spółkach kapitałowych

Kwestia ustalenia adresata oświadczenia o rezygnacji, składanego przez członka zarządu spółki kapitałowej była na gruncie Kodeksu spółek handlowych przedmiotem licznych kontrowersji. Z tego też względu trzeba docenić inicjatywę ustawodawcy, dążącego do ostatecznego uregulowania tej materii. Między innymi temu celowi ma służyć nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie 1 marca 2019 roku.