Andrzej Porawski

Podział administracyjny – co dalej?

Podział administracyjny Polski, tak jak większości państw, podlega ciągłym zmianom, zarówno całościowym, jak i doraźnym.

Rzeczpospolita Samorządna cz. 2

Wizję zdecentralizowanej części Samorządnej Rzeczpospolitej zapisaliśmy 40 lat temu w tezie 21 Programu: Samodzielne prawnie, organizacyjnie i majątkowo samorządy terytorialne muszą być rzeczy­wistą reprezentacją społeczności lokalnej.

Zamiast ręcznego sterowania samorządom potrzebne są rozwiązania systemowe

Fundusz Inwestycji Samorządowych nie jest rozwiązaniem systemo­wym, a w dodanej po kilku tygodniach transzy ma wyraźne cechy ręcznego sterowania na podstawie nieostrych kryteriów.

Jaki będzie plan odbudowy

Pandemia sprawiła, że na nowo zaczęliśmy organizować się lokalnie, sami podejmować działania, na które jeszcze kilka miesięcy temu czekalibyśmy biernie.

Kamienie milowe 30-lecia samorządu terytorialnego

Początek prac koncepcyjnych nad ustrojem samorządu sięga 1981 r. Tak przedstawia się kalendarium działań i wyzwań.

Związek Miast Polskich: Przed wyborami parlamentarnymi

W związku z przybierającą na sile kampanią przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi pojawia się coraz więcej doniesień i komentarzy medialnych na ten temat. Autorzy wielu spośród nich doszukują się w różnych wydarzeniach i wypowiedziach nieuprawnionych kontekstów, a nawet drugiego dna.

Andrzej Porawski: Dwója z reformy edukacji

Minister Zalewska chyba wie, że reforma będzie źle przyjęta przez ludzi, skoro woli zrobić ją teraz, a nie w roku wyborczym – podkreśla dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski.