Maciej Białek

Zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów – rok po reformie i w przeddzień kolejnej

Termin na dostosowanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów do wymogów nowelizacji odpadowej formalnie upływa 5 września 2019 r. Sejm zgodził się jednak na przesunięcie tego terminu do 5 marca 2020 r. Uchwalona ustawa została przekazana do Senatu.

Obowiązkowe wodomierze już za trzy lata

Kwestii problematycznych we wchodzącym w życie Prawie wodnym nie brakuje. Spośród całego zestawu zagadnień szczególne emocje budzi – zdawać by się mogło błahe – zagadnienie przyrządów pomiarowych, vulgo: wodomierzy.

Odstępstwa inwestycyjne a planowanie gospodarowania wodami w nowym Prawie wodnym

Jednym z najbardziej interesujących wydarzeń legislacyjnych upływającego roku było przyjęcie ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. Większość jej przepisów weszła w życie 1 stycznia 2018 r.