Katarzyna Widłok

Kiedy wynagrodzenie umowne może być podstawą określenia kary umownej?

Prawidłowe zastrzeżenie w kontrakcie kary umownej może okazać się zadaniem niełatwym. Stosunkowo często pojawiają się na tym gruncie błędy lub nieścisłości. Szczególnie dotyczy to sytuacji gdy strony umowy określają kary w sposób inny niż kwotowo. Jest to oczywiście dopuszczalne, ale trzeba unikać automatyzmu przy formułowaniu zapisów o takich karach. Należy też pamiętać, o ogólnych zasadach jakimi należy się wówczas kierować. Ma to niebagatelne znaczenie, bo zastosowanie w umowie błędnej konstrukcji kar umownych może prowadzić do nieważności takich zapisów.

Zgromadzenia elektroniczne w spółkach

Wspólnikom ma być łatwiej niż to było dotychczas podejmować uchwały wykorzystując środki komunikacji elektronicznej.

Co ze spadkiem, gdy spadkodawca żyje za granicą

Jeśli ktoś żyje poza granicami Polski, warto, aby sporządził testament, wskazując, że prawo państwa, którego jest obywatelem, będzie właściwe dla spadkobrania po nim. W przeciwnym razie sprawy spadkowe będą rozpatrywane według prawa zagranicznego.