Michał Kubalski

Michał Kubalski: Adoptować także dorosłego

Są sytuacje, które uzasadniają nietypowe rozwiązania.

Nie rozwodzimy się z dzieckiem

Niewątpliwym walorem „Standardów" jest zebranie wzorców pomocy dziecku w jedną broszurę.

Alimenty - co się zmieni w przepisach

Planowane zmiany w alimentach czekają już w Sejmie.

Michał Kubalski: Ubezwłasnowolnienie – śmierć cywilna

Ubezwłasnowolnienie w kolejnych krajach odchodzi w przeszłość. Także w Polsce trwa dyskusja, czy instytucja tak głęboko ingerująca w prawa człowieka i obywatela, a przy tym tak nieelastyczna powinna być częścią systemu prawnego.