Dariusz Michalski

Dariusz Michalski: Starszy Pan B. Opowieść o Jeremim Przyborze

Kabaret Starszych Panów miał być wydarzeniem jednorazowym, okazjonalnym, w jego kontynuację nikt bowiem nie wierzył, nikt jej też nie planował. Nikt – poza Adamem Hanuszkiewiczem i Ryszardem Lindenbergiem.