Jordan Zafirow

Jordan Zafirow: Kto i ile może żądać, gdy praca była w konsorcjum

Warto rozważyć próbę choćby szczątkowej regulacji porządkującej problematykę legitymacji procesowej konsorcjum i jego członków.

Sądowa waloryzacja kontraktów

Sądy miały dotychczas niewiele okazji, by wypracować solidne podstawy waloryzacji kontraktów.