Marta Wysokińska

Marta Wysokińska: Podrobione znaki nie przejdą przez granicę

Organy celne mogą podejmować stosowne działania, zanim jeszcze właściciel praw intelektualnych o to poprosi.

Zmieniona rzeczywistość – strumień treści

Od lat rozwijają się w Internecie platformy streamingowe, na których można w wybranej przez siebie chwili oglądać filmy. Nie dochodzi jednak do utrwalania ich na urządzeniu odbiorcy.

Do czego służą prawa własności intelektualnej

Prawa własności intelektualnej we współczesnej gospodarce nabierają coraz większego znaczenia. W dobie innowacyjności i startupów to właśnie know-how jest niejednokrotnie gwarantem osiągania zysków. Od dawna wiadomo, że własność intelektualna, czy to w formie wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, czy też utworów plastycznych lub literackich, jak i tajemnica przedsiębiorstwa winna być przedmiotem ochrony zapewnionej przepisami prawa.

Czy przedsiębiorca może badać stan trzeźwości pracowników

Trzeźwość pracowników jest kluczowa szczególnie tam, gdzie pracownicy wykonują zadania wymagające koncentracji i uważności, od czego to zależy zdrowie i życie innych pracowników oraz osób postronnych.

Jak państwo powinno chronić znaki towarowe w Internecie

Prawo wynikające z rejestracji znaku towarowego może się stać bezwartościowe, jeżeli państwo nie zapewni mechanizmów dochodzenia roszczeń wynikających z naruszenia go w cyfrowej rzeczywistości.