Magdalena Rycak

Organizacja strajku a ochrona danych osobowych

Przy organizacji referendum strajkowego po stronie pracodawców i związków zawodowych występują liczne ograniczenia w zakresie możliwości przetwarzania danych osobowych pracowników i członków związków zawodowych.

Prawosławna Wielkanoc a prawa i obowiązki pracodawców i pracowników

W najbliższą niedzielę (24 kwietnia) Święta Wielkanocne będą obchodzić wyznawcy prawosławia, z których część to obywatele Ukrainy przebywający i pracujący w Polsce. Czy polscy pracodawcy mają obowiązek udzielać swoim pracownikom wyznania prawosławnego dni wolnych od pracy w święta przypadające według ich wyznania w inne dni niż święta katolickie?

System zadaniowy to dobry sposób na okres pandemii

W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy można wprowadzić system czasu pracy określony wymiarem nałożonych na pracownika zadań.

Czy rekompensatę za nadgodziny można wypłacić w formie premii uznaniowej

Pracodawca, który za pracę w godzinach nadliczbowych wypłaca rekompensatę w formie premii uznaniowej, ryzykuje, że zostanie to uznane za brak rozliczenia lub podwyżkę płacy zasadniczej.

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: co potrzeba do zasiłku

Na podstawie jakiego dokumentu pracownik ma prawo do zasiłku opiekuńczego w sytuacji nieoczekiwanego zamknięcia żłobka, przedszkola i szkoły, gdy dziecko ma do lat 8 – wyjaśniają prawnicy.

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: zasiłek dla ojca i matki?

Czy z zasiłku opiekuńczego może korzystać zarówno ojciec, jak i matka? Co w sytuacji, gdy jedno z rodziców nie pracuje? – wyjaśniają prawnicy.

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: zasady zasiłku opiekuńczego

W jakich okolicznościach pracownik może otrzymać zasiłek opiekuńczy? Kto jest do niego uprawniony? Jakie warunki trzeba spełnić? – wyjaśniają prawnicy.

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: dla kogo zasiłek opiekuńczy

Komu w okresie epidemii przysługuje zasiłek opiekuńczy – wyjaśniają prawnicy.

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: miejsce urlopu

Pracodawca może zapytać pracownika gdzie spędził urlop jeśli celem jest przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładzie pracy – wskazują prawnicy.

Koronawirus a biznes, pytania i odpowiedzi: zakaz pracy dla chorego

Czy pracodawca podejrzewając oznaki choroby zakaźnej u pracownika może nie dopuścić go do pracy? – wyjaśniają prawnicy.