Filip Ostrowski

Zdalna rewolucja w prawie spółek

Polska – podobnie jak Szwajcaria i Niemcy - przyjęła nowoczesne rozwiązania w Kodeksie spółek handlowym umożliwiające zdalną pracę zarządów, rad nadzorczych i organów właścicielskich blisko 500 tys. polskim spółkom kapitałowym.