Krystian Stanasiuk

Za utratę prawa jazdy możliwa nawet dyscyplinarka

Obecnie dużo łatwiej stracić uprawnienia do kierowania pojazdami. Kierowcy, kurierzy czy przedstawiciele handlowi muszą się liczyć z tym, że w takiej sytuacji mogą ponieść także konsekwencje na gruncie prawa pracy.

Stanasiuk, Zabost: Czy urlop na żądanie to sposób na przedłużenie weekendu

Pracownicy mogą wypoczywać dłużej. Ważne jednak, by nie nadużywali tego uprawnienia. Lepiej więc ostudzić entuzjazm tych z nich, którzy snują wizję przedłużenia wolnego w ostatniej chwili. Nie każde bowiem żądanie musi zostać uwzględnione przez szefa.

Czy pracownikowi przysługuje wolne na zaszczepienie dziecka?

Aby udać się z dzieckiem na szczepienie przeciw COVID-19, pracownik może wykorzystać m.in. kodeksową opiekę. Może też prosić o zwolnienie w celu załatwienia spraw osobistych, które będzie musiał odpracować.

Kiedy pracownik musi zmienić termin lub przerwać urlop wypoczynkowy

Prawo do urlopu jest zagwarantowane konstytucyjnie, a pracownik nie może się go zrzec. Mimo to zdarzają się sytuacje, gdy zatrudniony musi odsunąć wakacyjne plany albo przerwać wypoczynek.

Jak zdalnie zwolnić pracownika: mailem czy listownie?

Doręczając wypowiedzenie umowy o pracę elektronicznie pracodawca może mieć większą pewność, że zwalnia osobę obecną w pracy. Ograniczy więc ryzyko wystąpienia z roszczeniami z tytułu naruszenia przepisów o rozwiązywaniu umów.

Dyskryminacja, mobbing: straszenie zwolnieniami to zły pomysł na zmobilizowanie pracowników

Wypowiedzenia umów przygotowane tylko w celu uzyskania lepszych wyników pracy może narażać pracodawcę na zarzut stosowania dyskryminacji czy mobbingu.

Reprezentatywność związku: ważny staż członkowski aktywistów

Od 23 sierpnia 2019 r. obowiązuje przepis, który uzależnia status związku od liczby osób zrzeszonych w organizacji od co najmniej pół roku.

Dane o niepełnosprawności pod szczególną ochroną

Pracownik nie ma obowiązku informować o swojej niepełnosprawności. Jeśli jednak to zrobi, pracodawca musi przetwarzać dane o stanie jego zdrowia na szczególnych zasadach.

Koszty przekwalifikowania przy ujawnieniu stosunku pracy

Współpracę z osobą fizyczną należy ułożyć tak, aby nie wskazywała ona na istniejący stosunek pracy. Inaczej obie strony poniosą koszty jej przekwalifikowania.

Monitoring w miejscu pracy: kiedy nie można stosować takiej formy nadzoru

Monitoring w miejscu pracy, aby był legalny, musi być prowadzony w zgodzie z prawem oraz poszanowaniem godności pracownika. Nie należy go stosować, jeśli ten sam rezultat można uzyskać, stosując mniej inwazyjną dla pracowników metodę kontroli.