Lesław Mazur

Wypłata zaliczki na poczet należnej dywidendy

W przypadku spółek handlowych, dywidenda stanowi formę wynagrodzenia dla udziałowców za udzielone kapitały. Jednak przed wypłatą pełnej dywidendy często dochodzi do wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy. Warto poznać najważniejsze aspekty praktyczne związane z wypłatą zaliczki na poczet należnej dywidendy oraz jej wyrównaniem po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Lesław Mazur: Czy „pluralizm” ośrodków orzeczniczych jest przydatny

Specjalizacja i regionalizacja tłumi rozwój myśli podatkowej, ogranicza ścieranie się poglądów i źle wpływa na kształtowanie się prawidłowej linii orzeczniczej.

Koronawirus: jakiego wsparcia naprawdę potrzebują przedsiębiorcy

Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT, zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej, czy przesunięcie w czasie wprowadzenia nowej matrycy stawek VAT to część rozwiązań mających pomóc przedsiębiorcom przeciwdziałać skutkom pandemii.