Tomasz Kopoczynski

Jakie zmiany mogą wpłynąć na przetarg

Według TSUE ustalenie innych parametrów przedmiotu zamówienia nie jest istotne, jeżeli nie mogłoby ono wpłynąć na zachowania uczestników pierwotnego postępowania oraz na treść ich oferty i na decyzję o przystąpieniu do przetargu.

Tomasz Kopoczyński, Artur Nowak-Far: Kiedy tajemnica przedsiębiorstwa nie jest chroniona przez prawo

Dowiadujemy się dziś, że Poczta Polska odmówiła Senatowi przedstawienia dokumentów dotyczących przygotowań do korespondencyjnego głosowania na urząd Prezydenta RP. Poczta Polska twierdzi, że dokumentów nie może wydać, ponieważ są „tajemnicą przedsiębiorstwa”. Czy ten argument jest uzasadniony?