Piotr Borkowski

Jak COVID-19 zmienia podejście do bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

Pandemia COVID-19 sprzyja wzmożonej aktywności cyberprzestępców. Nastawieni na ataki podyktowane chęcią zysku, wykorzystują każdą nadarzającą się okoliczność. Kluczowa jest więc sprawna adaptacja do obecnych warunków i wdrożenie środków minimalizujących ryzyka.