Dominika Krukowska

Konsekwencje nieuzupełnienia pełnomocnictwa przez profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu podatkowym - wyrok WSA

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 sierpnia 2019 r., sygn. I SA/Bd 340/19 potwierdza utrwaloną linię orzeczniczą sądów administracyjnych o konsekwencji nieuzupełnienia braków formalnych pisma przez profesjonalnego pełnomocnika.

Sposoby ustanowienia hipoteki umownej

Hipoteka umowna jest jednym ze rodzajów zabezpieczeń rzeczowych. Wierzyciel ma możliwość zaspokojenia swych roszczeń pieniężnych. Wierzyciel hipoteczny może domagać się zaspokojenia swojej wierzytelności poprzez egzekucję z przedmiotu hipoteki.