Karolina Bultrowicz

Rekompensata zależna od świadczenia pieniężnego

Z dniem 1 stycznia 2020r. zmieniona została wysokość rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (z dniem 1 stycznia 2020r. zmieniony został również tytuł ww. ustawy, która przed tym dniem nosiła tytuł: o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) .

Eksmisja: małoletni pod większą ochroną prawa

Po eksmisji najemcy z lokalu dzieci mają być chronione przed ryzykiem rozdzielenia ich od rodziców z przyczyn ekonomicznych.