Grażyna Śleszyńska

Śmierć prezydenta. Tragiczny finał kampanii nienawiści

100 lat temu, 16 grudnia 1922 r., w warszawskiej Zachęcie malarz nacjonalista Eligiusz Niewiadomski zastrzelił Gabriela Narutowicza – pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej.

Jak długo EBC utrzyma brzemię walki z recesją

W warunkach unii walutowej, która niepostrzeżenie przyjmuje elementy unii fiskalnej, EBC nie uwolni się od ryzyka uwspólnienia długu publicznego.