Piotr Rogowiecki

Niech ludzie sami decydują za siebie

Nie rozumiem troski szefa OPZZ o samozatrudnionych płacących najniższe składki na ubezpieczenie społeczne. Nikt im przecież nie zabrania płacić wyższych.

Jak zostać producentem wina

Działalność gospodarcza w zakresie wyrobu produktów winiarskich może również obejmować rozlew wyrobów. Wówczas też trzeba mieć wpis do rejestru, chyba że wino jest z własnych winogron

Nowemu przedsiębiorcy historia kredytowa nie jest potrzebna

Wdrożenie w życie biznes planu wymaga kapitału. System funduszy pożyczkowych uzupełnia ofertę banków. Pożyczki nie mogą być przeznaczone na zaległości składkowe

Postępowanie w sprawie pożyczki prowadzą pracownicy funduszy

Postępowanie w sprawie pożyczki prowadzą pracownicy funduszy.

Udzielanie patentów: Jak zalegalizować wynalazek przedsiębiorcy

Jeśli nowy pomysł techniczny,wpadnie w ręce innego przedsiębiorcy, to jego właściciel straci przewagę konkurencyjną. Dlatego warto zapoznać się z zasadami udzielania patentów.

Inspekcja: Jakie są dopuszczalne wyjątki od zasad prowadzenia kontroli przedsiębiorcy

Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej inspekcji działalności przedsiębiorcy

Trzy sklepy – trzech inspektorów w firmie

Rzeczpospolita odpowiada na pytania przedsiębiorców dotyczące kontroli w firmie.

Jak legalnie handlować alkoholami

Hurtowy obrót alkoholem to obszar działalności gospodarczej reglamentowanej. Stosowne zezwolenia wydają minister gospodarki oraz marszałkowie województw

Specjalna strefa ekonomiczna: Inwestycja przedsiębiorcy w uprzywilejowanym miejscu

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) to wyodrębnione administracyjnie obszary Polski, w których inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach określonych ustawą