Aleksandra Bońkowska

IP Box: 5-proc. stawka podatku od dochodów z praw własności intelektualnej nadal budzi wątpliwości

Objaśnienia MF nie dają jasnych i jednoznacznych odpowiedzi na wszystkie problemy jakie pojawiają się w praktyce stosowania 5-proc. stawki podatku od dochodów z praw własności intelektualnej. A zdarza się, że są mylące.

Pracownicze programy kapitałowe: ból głowy dla wszystkich

Zwrot środków z programu może być tylko całkowity. Problemem będzie ustalenie kosztów.

Jak ustalić koszty podatkowe, jeśli nastąpi zwrot z PPK

Fakt, że środki z pracowniczych planów kapitałowych podlegają przekazaniu do FUS i Funduszu Pracy nie powinno uniemożliwić pracownikowi ich ekonomicznego wykorzystania.