Mikołaj Pietrzak

Mikołaj Pietrzak odpowiada Sebastianowi Kalecie: Uderz w stół, a „połączenie zawodów" się odezwie

Doświadczenie uczy nas, że gdy pomysł połączenia zawodów adwokata i radcy prawnego wypływa od władzy państwowej, to nie ma on na celu umocnienie naszej samorządności i niezależności naszych środowisk zawodowych.

Mikołaj Pietrzak: Adwokacki stosunek pracy na ostrzu „szpilki”

Możliwe i konieczne jest wprowadzenie możliwości wykonywania przez adwokatów zawodu na podstawie umowy o pracy, z normatywnymi obostrzeniami, które zagwarantują mu niezależność.

Mikołaj Pietrzak o zdaniu odrębnym Mariusza Muszyńskiego

Wydane przez prof. Mariusza Muszyńskiego zdanie odrębne do uzasadnienia postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 r., stanowi niebezpieczny i niespotykany dotychczas w judykaturze III Rzeczypospolitej precedens.

Obniżenie stawek za pomoc prawną z urzędu nie pomoże obywatelom

Świadczenie pomocy prawnej z urzędu jest podstawową misją adwokatury. Nie znaczy to jednak, że państwo nie musi jej należycie opłacać – pisze prawnik.