Adrian Prusik

Praca zdalna: Wakacje łączone z pracą - jakie są ryzyka

Wprowadzenie pracy zdalnej do kodeksu pracy umożliwi wykonywanie pracy w trakcie pobytu za granicą. Trzeba mieć jednak świadomość związanych z tym ryzyk.

Odmowa zaszczepienia przeciwko Covid-19 to wątpliwy powód zwolnienia

Wypowiedzenie umowy za odmowę poddania się szczepieniu przeciwko Covid-19 budzi kontrowersje. Mocne argumenty mają zwolennicy i przeciwnicy tego rozwiązania.

Adrian Prusik: Praca zdalna - jak ją uregulować na przyszłość

Nowe propozycje regulacji każą zadać pytanie o granice ekonomicznego ponoszenia kosztów pracowania zdalnego przez pracodawcę. W innych krajach mówi się o ekwiwalencie za prąd, internet czy papier toaletowy w domu.

OFE. Stracimy gdy Morawiecki oddał, a nie Tusk zabrał

Paradoks OFE polega na tym, że na demontażu drugiego filara emerytalnego stracimy nie wtedy gdy Tusk zabrał, lecz gdy Morawiecki oddał.

PPK będą pozywać za niespłacone wypłaty na wkład własny?

Ustawa o PPK zakłada możliwość wypłaty środków przez uczestnika w celu pokrycia wkładu własnego. Uczestnik jest zobowiązany zwrócić środki a jeżeli tego nie uczyni zapłaci podatek.

Dress code firmowy a żałoba pracownika

Firmowe wymagania co do ubioru obowiązują również pracownika w żałobie. Pracodawca powinien jednak umożliwić mu skorzystanie z praw osobistych do jej manifestowania, choćby symbolicznego.

Doba pracownicza a nadgodziny: ruchomy grafik bywa pułapką

Wprowadzenie ruchomego rozkładu czasu pracy z pominięciem wymogów kodeksu pracy może narazić pracodawcę na roszczenia z tytułu nadgodzin.

Zakres zwolnień grupowych może się zmienić

Pracodawca może wydłużyć proces zwolnień grupowych lub zwiększyć ich rozmiar. Musi jednak dochować tych samych wymogów, co w przypadku zawierania pierwotnego porozumienia w sprawie redukcji etatów.

Wynagrodzenie w czasie pandemii: różne formy przestoju, ta sama definicja

Kwestia pensji za przestój ekonomiczny wzbudza wątpliwości. To, czego nie wyjaśnił ustawodawca, stara się rozjaśnić praktyka i ministerialne interpretacje. Każda interpretacja może jednak oznaczać inną kwotę należną pracownikom.

Koronawirus: strach nie uzasadnia odmowy pracy

Pracownik może odmówić wykonywania obowiązków, jeśli jego poczucie zagrożenia jest oparte na rozsądku, a nie na samym strachu. Nie bez znaczenia są tu działania władz oraz samego pracodawcy.