Anita Pardej

Fundacja rodzinna to nie spółka. Kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę

Fundator może wnieść do fundacji rodzinnej udziały w spółce. Fundacja nie powinna jednak ponosić odpowiedzialności za jej zobowiązania.

Anita Pardej: Pierwsze kroki przedsiębiorcy, który chce zadbać o sukcesję

Punktem wyjścia do udanego transferu pokoleniowego jest przemyślenie całego procesu. Niezbędne jest wczesne zaplanowanie przyszłości dzieci i rodziny oraz wzajemne ułożenie tych relacji.

Biznesowe oblicze fundacji

Gromadzenie mienia i zarządzanie nim – to cel. Działalność gospodarcza ma go ułatwiać.

Polski Ład: reorganizacja w spółkach pełna pułapek

Polski Ład wprowadził zmiany w dotychczasowych zasadach warunkujących neutralność podatkową przy łączeniu czy podziale spółek oraz wymianie udziałów.

Krajowy Rejestr Sądowy: jak złożyć wniosek w elektronicznym postępowaniu rejestrowym?

1 lipca 2021 r. weszły w życie przepisy dotyczące elektronicznego postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym. Wnioski składane do rejestru przedsiębiorców KRS składane są teraz wyłącznie online.

Czy reorganizacja biznesu wpłynie na rozliczenie subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju?

Część firm, które uzyskały w czasie pandemii wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju, decyduje się na restrukturyzację. Co do zasady nie powinno mieć to wpływu na rozliczenie subwencji, ale Fundusz trzeba o tym poinformować.

Przekształcenia przedsiębiorstw: jak rozliczać straty i dochody przy przejęciu spółki

Regulacje ograniczające rozliczanie strat utrudniają przedsiębiorcom poszukiwanie rozwiązań umożliwiających pozyskanie finansowania oraz zmianę branży lub poszerzenie asortymentu produktów i usług.

CIT: czy spółce komandytowej opłaca się wydłużenie roku obrotowego

Spółka komandytowa może zostać objęta CIT efektywnie dopiero od 1 maja 2021 r. W takim przypadku będzie musiała zamknąć księgi rachunkowe do 30 kwietnia.

Zarząd sukcesyjny – skutki podatkowe

Nowe przepisy mają ułatwić sukcesję biznesu przedsiębiorcom prowadzącym działalność w formie jednoosobowych działalności gospodarczych, jak również wspólnikom spółek cywilnych. W listopadzie 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - na co uważać przy dużych transakcjach

Wśród szeregu podmiotów zobowiązanych do przestrzegania zasad wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która obowiązuje od 13 lipca 2018 r. znaleźli się m.in. przedsiębiorcy. Jakie są ich obowiązki?