Mariusz Kamiński

Rękojmia bardziej dostępna - przedsiębiorca zwróci zakupy tak jak konsument

Osoby prowadzące jednoosobową działalność będą mogły odstąpić od transakcji sprzedaży jak konsumenci.

Przedsiębiorcy z prawami konsumenta od 1 stycznia 2021 r.

Jednoosobowy przedsiębiorca będzie mógł m.in. odstąpić od umowy zawartej na odległość czy korzystać z rękojmi, jeśli będzie to dotyczyć umowy niezwiązanej z jego biznesem.

Technologia: czy będzie barierą w rozwoju

Przybywa centrów usług wspólnych, również w Warszawie.

Przeprowadzki procesów prawnych w ramach centrów usług wspólnych

Centra usług wspólnych stają się coraz bardziej popularne.

Warto zaplanować czynności rozliczeniowe w spółce

Sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta, odpisem uchwały o jego zatwierdzeniu oraz uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty wraz ze sprawozdaniem zarządu z działalności spółki powinny zostać złożone w sądzie rejestrowym.