Agnieszka Wnuk

Da się obniżyć podatek minimalny do zapłaty

Obliczenie rentowności albo straty oraz podstawy opodatkowania jest skomplikowane i wymaga uwzględnienia dużej liczby danych. Po przeprowadzeniu tej kalkulacji może się okazać, że niewielu przedsiębiorców zapłaci podatek minimalny.

Grupa, czyli diabeł w szczegółach

Gdy podatnik to grupa podmiotów, powstaje pytanie jak traktować koszty finansowania dłużnego.

Kto zapłaci podatek minimalny i jak go obliczyć?

Od 1 stycznia 2024 r. zaczną obowiązywać przepisy o podatku minimalnym.

Agnieszka Wnuk: Jak pozyskać wyborcę przedsiębiorcę

Przedsiębiorcy stanowią istotną grupę wyborców. Według analiz organizacji pracodawców nawet niebagatelne 14 proc. wyborców. To oni najlepiej wiedzą, co im doskwiera, a tym samym ogranicza rozwój gospodarczy kraju.

Podatkowe grupy kapitałowe: rozliczanie strat, transfery finansowe wewnątrz grupy

W ostatnich miesiącach dyrektor KIS wydał szereg interpretacji dotyczących PGK, odmiennych od dotychczas utrwalonego stanowiska. Chodzi m.in. o rozliczanie strat czy transferów finansowych wewnątrz grupy.

Podatkowa grupa kapitałowa – kiedy może mieć sens

W przypadku przedsiębiorców – osób fizycznych nie da się prosto i bezpiecznie zastąpić spółki komandytowej inną strukturą dającą jednokrotność opodatkowania i jednocześnie komfort prawny. Grupy spółek mogą zastanowić się nad PGK.

Podatek u źródła – wątpliwości nie ubywa

Zdaniem organów, polscy nabywcy usług niematerialnych od zagranicznych podmiotów niepowiązanych powinni przeprowadzać weryfikację dostawców, mimo iż są nimi często duże podmioty, o mocnej pozycji rynkowej, mające klientów w wielu państwach.