Aleksandra Sołtysińska

Aldona Kowalczyk, Aleksandra Sołtysińska: Unijny Trybunał dał jasne wskazówki do wykładni przepisów ws. self-cleaning w zamówieniach

Regulacje dotyczące tzw. self-cleaningu nie powinny już budzić wątpliwości. Wykonawcy kwestionujący wykluczenie z przetargu mogą wykazać, że podjęli środki prowadzące do naprawy skutków uchybień.

Self-cleaning w zamówieniach publicznych

Czy wykonawca musi poinformować zamawiającego o okolicznościach, które jego zdaniem mogą mieć wpływ na ocenę jego wiarygodności i rzetelności? Czy działania naprawcze podjęte „z ostrożności" są z założenia nieskuteczne? – na te m.in. pytania odpowiadają dr Aleksandra Sołtysińska i radca prawny Aldona Kowalczyk.