Patryk Filipiak

Jak zabezpieczyć środki na restrukturyzację w sytuacji niewypłacalności?

Ważne jest umiejętne i zgodne z prawem zarządzanie płynnością firmy, by zabezpieczyć środki na restrukturyzację w sytuacji niewypłacalności.

Czy wszczęcie pozasądowej restrukturyzacji chroni zarząd przed odpowiedzialnością?

Zwolnienie od odpowiedzialności za długi niewypłacalnej spółki wymaga wniosku o upadłość.

Poradnik frankowicza: co mogą kredytobiorcy w razie upadłości banku

Osoby posiadające kredyt frankowy w Getin Noble Bank nie mogą już występować do sądu o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej. Mogą jednak żądać zapłaty z tytułu nadpłaty ponad udostępniony kapitał w trybie zgłoszenia jej syndykowi – wskazują prawnicy.

Po otwarciu restrukturyzacji trzeba zwrócić subwencję z PFR

Przedsiębiorca, który otrzymał wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju obowiązany jest do jego zwrotu. Na moment udzielenia finansowania nie wiadomo tylko w jakiej kwocie. Jeśli zdecyduje się na otwarcie restrukturyzacji, to zamiast skorzystać z umorzenia PFR, może liczyć na umorzenie układowe.

Odpowiedzialność członków zarządu w razie niewypłacalności spółki

Ustawa z 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne obowiązuje już prawie półtora roku. Wprowadziła ona istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu spółek kapitałowych za długi spółki w razie jej niewypłacalności. Restrukturyzacja jest świetnym narzędziem nie tylko dla spółki w kłopotach, lecz także dla osób nią zarządzających.