Przemysław Kieliszewski

Przemysław Kieliszewski: Ustawa dla artystów

By poważnie dyskutować o problemach artystów w Polsce należy wyjść poza ramy schematu artysta = celebryta, czy ideologicznych i politycznych sporów.