Mateusz Machalski

Mateusz Machalski: Byle na stałe

TSUE: za toll manufacturing nie trzeba wystawiać faktur z VAT.

TSUE: za toll manufacturing nie trzeba wystawiać faktur z VAT

Fakt nabywania usługi toll manufacturingu nie musi oznaczać powstania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w kraju usługodawcy.

Odliczenie VAT z karty paliwowej może być ryzykowne

Świadczenie pośrednika może w konkretnym przypadku stanowić de facto usługę finansową, a nie sprzedaż paliwa. Nie jest wtedy możliwe odliczenie VAT z karty paliwowej przez niego, ale również przez ostatecznego odbiorcę. Każdy stan faktyczny powinien być analizowany osobno, z uwzględnieniem w szczególności charakteru i okoliczności transakcji.

Zakup usług logistycznych nie decyduje o stałym miejscu działalności

Możliwość okresowej inspekcji nieruchomości czy korzystanie z tego samego systemu zamówień co podatnik zagraniczny nie musi oznaczać zmiany kraju rozliczania VAT.

Zwolnienie z VAT: Pierwszym zasiedleniem jest pierwsze używanie nieruchomości

Sprzedaż używanego budynku, który został wybudowany lub przeszedł kwalifikowane ulepszenia, po okresie dwóch lat – jest zwolniona z podatku od towarów i usług.