Grzegorz Grzelak

Solidarność w programach regionalnych

Rząd narzucił kontrowersyjny algorytm podziału środków w ramach polityki spójności, nie dając możliwości podjęcia dyskusji na temat jego założeń – pisze samorządowiec.