Elżbieta Gołata

Elżbieta Gołata: Czy Covid-19 pomoże w spisie ludności?

Zmiany społeczne wynikające z mobilności edukacyjnej, zawodowej, związane z migracjami powodują, że badana ludność przeobraża się w populację trudną do zbadania – pisze przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych PAN.