Marcin Szlasa-Rokicki

Żołnierz niezawodowy pod szczególną ochroną w firmie

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jakie obowiązki ma pracodawca, gdy jego pracownik zostanie powołany do wojska. Każdorazowo będzie to zależało od tego, jaki rodzaj służby wojskowej pełni.

„Dyscyplinarka” dla pracodawcy bywa polem do nadużyć

Pracodawca, który jest przekonany, że pracownik nie miał uzasadnienia do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, nie powinien składać broni. Ma do dyspozycji kilka modeli działania, w tym pozew o odszkodowanie.

Odpowiedzialność pracodawcy za koronawirusa w zakładzie pracy

Pracodawca może odpowiadać za zaniechania w zakresie BHP, które doprowadzą do zakażenia się przez pracownika wirusem SARS-CoV-2 i jego chorobę. Dlatego kluczowe jest dochowanie należytej staranności w tym obszarze.

Przez rejestr umów o dzieło może przybyć sporów o etaty

Gdy w wyniku kontroli ZUS podważy zawarte przez przedsiębiorcę umowy o dzieło, wykonawca (przyjmujący zamówienie) zyska argument dla sądu pracy, że faktycznie był pracownikiem. To na nim spoczywa jednak ciężar dowodu.

Kody QR ułatwią firmową organizację

Kody kreskowe znacznie usprawniają komunikację z pracownikami. Są szczególnie przydatne w dobie pandemii, ponieważ pozwalają przekazać informacje na odległość i bez potrzeby używania papieru.

Koronawirus w Europie: Jak chronić pracowników przed epidemią?

Koronawirus coraz bliżej Polskich pracodawców. Zwiększenie liczby zachorowań na koronawirusa w północnych Włoszech oraz odkrywanie coraz większej ilości przypadków choroby w innych państwach może być udręką dla polskich firm. Jakie środki mogą podjąć pracodawcy, by chronić swoich pracowników przed epidemią? Rozwiązania prawne nie są idealne, ale muszą wystarczyć.

Przesłanki mobbingu - łatwiej wnieść sprawę, wciąż trudno wygrać

Przesłanki mobbingu muszą występować nie tylko wspólnie, ale również w odpowiedniej kolejności. Pracownikom nadal trudno będzie to wykazać przed sądem.

Przedawnienie tylko na zarzut strony

Nie ma już wątpliwości, że w sporach pracowniczych sąd może uwzględnić zarzut przedawnienia wyłącznie na wniosek strony procesu.

RODO a kamery w pracy: Monitoring pracowników w ryzach kodeksu pracy

Kwestia nadzoru pracowników, w tym możliwość prowadzenia monitoringu wizyjnego i kontroli poczty elektronicznej, doczekała się uregulowania w kodeksie pracy – pisze prawnik.

Czy szef może wysłać do domu chorego pracownika

Dopuszczenie pracownika do pracy w czasie zwolnienia lekarskiego jest niedozwolone, podobnie jak samo świadczenie pracy przez taką osobę. Jednak szefom brakuje narzędzi do odsyłania chorych do domu.