Szymon Szurgacz

Jakie ryzyka niesie transfer danych osobowych poza UE

Unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zawiera szczególne regulacje dotyczące przesyłania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Regulacje te nie są jednak łatwe do stosowania.

Ryzyka w transferze danych osobowych poza Unię Europejską i do USA

Unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zawiera szczególne regulacje dotyczące transferu danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Regulacje te nie są łatwe do stosowania.

Czy pracodawca może pytać załogę o szczepienia przeciwko Covid-19

Obowiązujące przepisy umożliwiają zakładom pracy pozyskiwanie informacji o szczepieniach pracowników przeciw koronawirusowi. Ważny jest przy tym cel ich pozyskania i sposób postępowania z nimi.

RODO: naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych trzeba zgłaszać

Należy oddzielić obowiązki administratora danych osobowych dotyczące zgłoszenia incydentu i zawiadomienia o nim od odpowiedzialności za sam incydent.

Przetwarzanie danych osobowych nie zawsze ma związek ze stosunkiem pracy

Co do zasady pracodawca jest administratorem danych pracowników. W ramach określonej relacji może jednak występować w roli procesora przetwarzającego dane zatrudnionych osób.

Monitoring pracowników: system kamer to nie tylko kwestia prywatności

Przepisy kodeksu pracy dotyczące monitoringu wizyjnego nie stoją na przeszkodzie w stosowaniu go w sposób skutecznie umożliwiający wykrycie nieprawidłowości na terenie zakładu pracy.

RODO: umowa powierzenia nie zawsze jest konieczna

Zbyt często wymianę danych pomiędzy firmami uzależnia się od podpisania odpowiedniej umowy i niesłusznie zawarcie jej traktuje się jako warunek dalszej współpracy stron.

Zdjęcia stockowe: przy kampanii reklamowej trzeba uważać na legalność materiałów

Banki zdjęć, co do zasady nie gwarantują, że treści przez nie udostępniane nie naruszają praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.