Mairead McGuinness

Mairead McGuinness: Polska na straży europejskich sankcji wobec Rosji

Polska stanowi pierwszą linię obrony, jeśli chodzi o unijne restrykcje w odniesieniu do Rosji.

Inwestowanie w zieloną przyszłość

Potrzebujemy dodatkowych inwestycji rzędu 350 mld euro rocznie.