Michał Drwal

Czy formuła „open book” może naprawić system zamówień publicznych w infrastrukturze?

Rozwiązaniem byłby program pilotażowy zamówień publicznych realizowanych w tym modelu.

Dominika Jędrzejczyk, Michał Drwal: Kara umowna musi mieć limit

Sąd Najwyższy oceni niedługo, czy można ważnie zastrzec karę umowną za zwłokę, gdy strony nie określiły jej limitu - czy to w postaci kwoty maksymalnej, czy końcowego terminu, do którego wierzyciel może naliczać karę.