Izabela Turczyńska-Buszan

Zastrzeżenie zadatku w umowie może być bardzo niekorzystne dla deweloperów

W Umowie deweloperskiej (dalej: Umowa) Strony mogą zastrzec zadatek i robią to dość często - Deweloperzy zwiększają w ten sposób prawdopodobieństwo stawiennictwa Nabywcy celem zawarcia umowy ostatecznej.

Czy prawnicy mogą mówić tak, żeby ludzie rozumieli?

Komu zależy na tym, żeby język prawny był niezrozumiały? Kto na tym zyskuje a kto traci?

Świadczenia wspólnika na rzecz Spółki a składka zdrowotna

Wchodzące od 1 stycznia 2022 r (i później) zmiany przepisów, w ramach Polskiego Ładu w dużej mierze wpływają negatywnie na wysokość składki zdrowotnej, albowiem zakładają jej wzrost dla osób prowadzących działalność gospodarczą ale obejmują nią także, dotychczas nieobjęte wynagrodzenia dla członków zarządu w Spółkach.

Zasady dotyczące nabycia nieruchomości rolnej

Kryzys gospodarczy, z którym aktualnie mamy do czynienia- związany z pandemią Covid-19, a którego skutki, prawdopodobnie najmocniej odczujemy w ciągu najbliższych miesięcy, dotknął wiele obszarów działalności przedsiębiorców. Sytuacja gospodarcza oddziałuje także na przeciętnego konsumenta, który nierzadko w panice poszukuje odpowiedzi na pytanie, jakie obszary są aktualnie - stosunkowo bezpieczne do inwestowania lub też relokowania oszczędności.

Licytacje w pandemii COVID-19: komornicy mają żal i krytykują

Gdy zachodzi znacząca dysproporcja pomiędzy wysokością egzekwowanej należności a wartością nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, dłużnik jest dodatkowo chroniony przed egzekucją.