Łukasz Rogowski

Niełatwo ustalić czy obiekt budowlany jest budowlą

Przedsiębiorcy zobowiązani są zgłaszać gminnym organom budowle związane z działalnością gospodarczą. Nie lada wyzwaniem jest jednak ustalenie czy dany obiekt jest budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jakie cechy musi spełniać obiekt budowlany, żeby podlegać opodatkowaniu jako budynek

Na przedsiębiorcach ciąży obowiązek dokonywania zgłoszeń w podatku od nieruchomości, co wymaga właściwego klasyfikowania obiektów budowlanych. Nie jest to proste, a konsekwencje nieprawidłowości mogą być kosztowne.

Podatek od środków transportowych: ciężarówka opodatkowana niezależnie od statusu właściciela

Od samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony trzeba zapłacić podatek od środków transportowych, nawet jeśli jest wykorzystywany wyłącznie na cele prywatne.

Podatek od nieruchomości a zabytkowy budynek w majątku przedsiębiorstwa

Zdarza się, że składnikiem przedsiębiorstwa jest zabytkowy budynek. Przedsiębiorca może wtedy skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Jednak nie każdy taki obiekt spełnia warunki stosowania preferencji podatkowych.

Czy za prywatną ciężarówkę trzeba płacić podatek od środków transportowych?

Sposób użytkowania środka transportowego nie ma wpływu na obowiązek złożenia deklaracji DT-1.

Ordynacja podatkowa: ochrona prawna może wynikać z utrwalonej praktyki

Stosunkowo niedawno w ordynacji podatkowej pojawiło się nietypowe narzędzie pozwalające uzyskać ochronę prawą. Stosowanie go wymaga jednak zachowania sporej ostrożności.

Czy trzeba płacić podatek za spalony samochód?

Właściciel spalonego pojazdu powinien zgłosić ten fakt w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dopóki tego nie zrobi i - w konsekwencji – nie zostanie wydana stosowna decyzja, dopóty ciążyć będzie na nim obowiązek uiszczania podatku.

Interpretacja indywidualna od samorządowych organów podatkowych

Interpretacje indywidualne kojarzą się zazwyczaj z pismami dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Jednak w niektórych sprawach, aby uzyskać ochronę prawną, trzeba zwrócić się do innych organów.

Kiedy wniosek nie zakończy się wydaniem interpretacji indywidualnej

Ze względu na dużą użyteczność interpretacji wydawanych przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, warto mieć pojęcie o postępowaniu zmierzającym do załatwienia sprawy i wiedzieć czego można się spodziewać uruchomiając procedurę.

Co trzeba zrobić, żeby uzyskać interpretację indywidualną

Podmiot, który ma wątpliwości dotyczące przepisów podatkowych, może wystąpić do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie pisma, które określi, w jaki sposób mają one być stosowane w jego indywidualnej sprawie.