Radosław Urban

Wzrosną koszty najmu instytucjonalnego?

Najświeższe wyroki NSA ugruntowują niekorzystną dla podatników interpretację przepisów dotyczących opodatkowania lokali mieszkalnych. Konsekwencje odczuje cały rynek PRS w Polsce – piszą eksperci KWKR.

Opodatkowanie beneficjentów fundacji rodzinnej

W dwóch wcześniejszych częściach cyklu omówione zostały zasady opodatkowania fundacji rodzinnej podatkiem dochodowym od osób prawnych. Jednakże, poza podatkiem CIT, obowiązek podatkowy spoczywa także na osobach fizycznych, które otrzymują od fundacji świadczenia, jako jej beneficjenci.

Fundacja rodzinna – wypłaty dla beneficjentów

W poprzedniej części cyklu omówione zostały zasady oraz konsekwencje podatkowe prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację rodzinną. Dzisiaj przyjrzymy się opodatkowaniu wypłaty świadczeń dla beneficjentów oraz pojęciu ukrytych zysków.

Fundacja rodzinna – nieopodatkowana działalność gospodarcza

Fundacja rodzinna, która ma wejść do polskiego porządku prawnego w maju tego roku, poza tym, że może być efektywnym narzędziem sukcesji, podlega też specyficznemu, preferencyjnemu opodatkowaniu. Jednakże, nim ustawa weszła w życie, pojawił się projekt jej nowelizacji, który uszczelnia też przepisy podatkowe i znacznie je komplikuje.

Ukryte zyski w estońskim CIT

Poprawiony przez Polski Ład estoński CIT zyskuje na popularności wśród podatników. Korzyści jest sporo, jednak wciąż w przepisach kryją się niejasności i potencjalne kłopoty. Ich źródłem jest przede wszystkim poszerzenie podstawy opodatkowania o dochody z ukrytych zysków oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Przepisy te budzą wątpliwości interpretacyjne.

Gdzie opodatkować zbycie majątku położonego za granicą

Aby ustalić miejsce rozliczenia podatku ze sprzedaży majątku położonego w tym samym kraju co zakład podatkowy, należy ustalić zakres i warunki, w jakich majątek przedsiębiorstwa jest wykorzystywany w funkcjach pełnionych przez ten zakład.

Forma prowadzenia biznesu za granicą ma znaczenie

Polscy rezydenci podatkowi często decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w innym kraju w formie transparentnej podatkowo spółki. Jak w takiej sytuacji należy rozliczyć podatek dochodowy?

Miejsce umieszczenia paneli solarnych wpływa na rozliczenia z fiskusem

Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na budowli będzie jej ulepszeniem, gdy ma cechy przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a suma poniesionych na ten cel wydatków przekroczy 10 tys. zł.

Wyjście z estońskiego CIT nie takie proste

Po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem, ryczałt od przychodów spółek zyskuje na popularności. Przedsiębiorcy powinni jednak zawczasu przeanalizować, jakie są podatkowe skutki rezygnacji z tego rozwiązania.

Jak rozliczyć wyjazd służbowy współpracownika B2B

W umowie z osobą współpracującą, obok kalkulacji wynagrodzenia za świadczona usługę, powinien być wskazany rodzaj dodatkowych wydatków, które w związku z wykonywaniem przez nią usług zobowiązany jest ponosić zatrudniający ją podmiot.