Radosław Urban

Forma prowadzenia biznesu za granicą ma znaczenie

Polscy rezydenci podatkowi często decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w innym kraju w formie transparentnej podatkowo spółki. Jak w takiej sytuacji należy rozliczyć podatek dochodowy?

Miejsce umieszczenia paneli solarnych wpływa na rozliczenia z fiskusem

Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na budowli będzie jej ulepszeniem, gdy ma cechy przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a suma poniesionych na ten cel wydatków przekroczy 10 tys. zł.

Wyjście z estońskiego CIT nie takie proste

Po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem, ryczałt od przychodów spółek zyskuje na popularności. Przedsiębiorcy powinni jednak zawczasu przeanalizować, jakie są podatkowe skutki rezygnacji z tego rozwiązania.

Jak rozliczyć wyjazd służbowy współpracownika B2B

W umowie z osobą współpracującą, obok kalkulacji wynagrodzenia za świadczona usługę, powinien być wskazany rodzaj dodatkowych wydatków, które w związku z wykonywaniem przez nią usług zobowiązany jest ponosić zatrudniający ją podmiot.

Nadwyżka z dofinansowania unijnego jest zwolniona z CIT

Jeśli środki zostały w sposób prawidłowy przyznane z programu UE, tj. zgodnie z regulaminem i dokumentacją konkursową, to fakt, że ich część stanowi nadwyżkę nad rzeczywistymi wydatkami nie ma znaczenia dla rozliczeń ze skarbówką.

Podwykonawstwo, a powstanie zagranicznego zakładu podatkowego

Zgodnie z większością umów o unikanie podwójnego opodatkowania przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność gospodarczą w innym państwie za pośrednictwem położonego tam zakładu, podlega opodatkowaniu w miejscu położenia tego zakładu.

Podzielona płatność możliwa przy fakturze w euro

Jeżeli nabywca ureguluje należność z wykorzystaniem komunikatu przelewu i podatek trafia na rachunek VAT zbywcy, to można zaliczyć wydatek do kosztów. Kwota netto może być wtedy przelana na konto kontrahenta w walucie obcej.

"Polski Ład" PiS wprowadzi zamieszanie w rezydencji podatkowej spółek

Poza szeregiem zmian odnoszących się do podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych, projekt Nowego Ładu przewiduje także wprowadzenie przepisu mającego – w zamyśle – doprecyzować kwestię rezydencji podatkowej osób prawnych. Niestety, w proponowanym brzmieniu przepis prowadzi do chaosu.

Przejście na B2B – ryzyka podatkowe

Popularną praktyką na rynku pracy jest zmiana umowy o pracę na kontrakt firma-firma. W takiej sytuacji były pracownik zakłada jednoosobową działalność gospodarczą i w jej ramach zaczyna świadczyć usługi dla byłego pracodawcy.

Odliczenia darowizny przeznaczonej na walkę z Covid-19 w 2021 r.

W dobie walki z pandemią ustawodawca zdecydował się nadać podatnikom podatku dochodowego od osób prawnych prawo do odliczenia darowizn przeznaczonych na walkę z Covid-19 na preferencyjnych warunkach.