Hubert Hajduczenia

Ograniczanie konkurencji – Prezes UOKiK stawia zarzuty klubom koszykarskim

Nieważność porozumienia między przedsiębiorcami, jeżeli nawet było faktycznie podstawą decyzji klubu o rozwiązaniu umowy z zawodnikiem, nie będzie skutkowało nieważnością samego wypowiedzenia umowy o pracę.

Narkotestów pracodawca używa na swoje ryzyko

Nawet jeśli zachowanie pracownika wskazuje, że mógł zażyć narkotyki, pracodawca nie ma podstawy prawnej, żeby nie dopuścić go do pracy czy zbadać na zawartość substancji odurzających w organizmie.

Pracownik działu kadr - kiedy odpowiada karnie

Osoba pracująca w dziale kadr działa w imieniu pracodawcy. Do odpowiedzialności karnej można ją pociągnąć tylko za bezprawne zachowania cechujące się złośliwością i uporczywością.

Tarcze antykryzysowe zwiększają ryzyko naruszeń przy zwalnianiu pracowników

Przeprowadzenie zwolnień w nieodpowiednim czasie czy objęcie nimi zbyt wielu pracowników może skutkować koniecznością zwrotu znacznej części dofinansowania otrzymanego na podstawie ustaw antykryzysowych.

Koronawirus: zagraniczny kapitał utrudnia uzyskanie wsparcia

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego posiada zdolność prawną jako pracodawca oraz płatnik składek i podatków. Mimo to urzędy uważają, że nie jest to podmiot uprawniony do pomocy z tarczy antykryzysowej.

Koronawirus: wniosek o dofinansowania do wynagrodzeń i składek pracowników - kogo powinien obejmować

Wniosek o dofinansowania do wynagrodzeń i składek pracowników powinien obejmować także osoby, którym pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe.

Monitoring czy niedopuszczalna inwigilacja: jak firmy próbują kontrolować pracowników

Stała kontrola obecności pracowników przy biurkach czy ich przemieszczania się po terenie firmy nie jest niezbędna do zapewnienia pełnego wykorzystania czasu pracy. Ponadto narusza ich prawo do prywatności.

Nowelizacja kodeksu pracy: ochrona przed mobbingiem i dyskryminacją ciągle kuleje

Nowelizacja kodeksu pracy, wbrew założeniom i wielu opiniom, nie ułatwi znacząco dochodzenia roszczeń pracownikom mobbowanym czy doświadczającym nierównego traktowania.

Nowelizacja art. 477(2) § 2 kodeksu postępowania cywilnego - obowiązek zatrudniania pracownika do czasu prawomocnego zakończenia sporu

Sądowe zobowiązanie pracodawcy w wyroku pierwszej instancji, aby zatrudniał pracownika do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy, wzmacnia przede wszystkim ochronę związkowców.

Pracowniczy sygnalizator i „świadek koronny” - o skutkach projektowanej szerokiej ochrony sygnalistów

Można założyć, że gdy pojawią się zastrzeżenia do sposobu wykonywania obowiązków przez danego pracownika, w odpowiedzi, będą zgłaszane nieprawidłowości (rzeczywiste lub nie). A to uruchomi cały system ochrony i utrudni rozstanie się z takim pracownikiem.