Beata Baran

Beata Baran: Demaskator współpracujący z prasą, bez nowej ochrony

Demaskator ujawniający w mediach nieprawidłowości będzie mógł liczyć wyłącznie na tajemnicę dziennikarską.

Whistleblowing: jak skutecznie przygotować firmę na wprowadzenie systemu zgłaszania nieprawidłowości

Wdrożenie systemu whistleblowingowego w organizacji to projekt rozłożony w czasie i mający charakter przekrojowy zarówno pod względem osób zaangażowanych w jego implementację, jak i zagadnień, których dotyczy.

Whistleblowing w polskim prawie to wcale nie novum

Sygnalizowanie nieprawidłowości to instytucja, która jest obecna w wybranych obszarach polskiego systemu prawnego. Już teraz niektóre sektory gospodarki są zobowiązane do wdrożenia kanałów whistleblowingowych.

Dyrektywa o sygnalistach – nowe wyzwania dla pracodawców

Podstawą wdrożenia systemów whistleblowing'owych jest ustanowienie kanałów przekazywania zgłoszeń i podjęcie działań następczych. Powinno się to odbywać w oparciu o regulacje wewnętrzne.

Jaki system compliance w administracji publicznej

Jednym ze skuteczniejszych narzędzi realizacji nałożonego na kierowników jednostek publicznych obowiązku kontroli zarządczej wydaje się być wdrożony efektywnie system compliance.

Compliance w biznesie: nie wystarczy dotrzymywać kroku wyzwaniom, trzeba je wyprzedzać

Mnogość regulacji prawnych oraz dynamika ich zmian, a także okoliczności trwającej pandemii COVID-19 sprawiają, że przed compliance pojawia się coraz więcej wyzwań.

Jak przeprowadzić wewnętrzne postępowania wyjaśniające?

Coraz częściej organizacje decydują się na wewnętrzne dochodzenie, w sytuacji pozyskania informacji o nieprawidłowościach. Czy takie działanie może przynieść efektywne rezultaty? Kogo i w jaki sposób w nie zaangażować?

Sygnaliści: pojemny parasol ochronny nie tylko dla pracowników

Ochrona sygnalistów jest rozciągnięta nie tylko na pracowników, ale też m.in. na współpracowników, podwykonawców czy wspólników oraz ich rodziny. Przysługuje ona pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek.

Jak wdrożyć w organizacji whistleblowing?

Pierwszym krokiem jest wprowadzenie procedury zgłaszania nieprawidłowości do wewnętrznego systemu prawnego we właściwej formie. Kolejnym - poinformowanie o tym załogi, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Compliance - parasol ochronny nad zakładem pracy

Każdy zakład pracy jest narażony na ryzyko braku zgodności m.in. w zakresie ochrony danych osobowych czy prawa pracy. W interesie całej organizacji jest, aby je przewidzieć i wyeliminować.