Wojciech Kruk

Samorząd gospodarczy jest w demokracji potrzebny

W wielu aktach prawnych są przepisy nakazujące konsultacje z samorządem gospodarczym. Nie mają jednak zastosowania w praktyce, ponieważ on w Polsce nie istnieje.

Warto rozplanować urlopy na 2023 rok

Rozpisanie terminów, w jakich pracownicy będą korzystać z wypoczynku, nie jest obowiązkowe. Pozwala jednak pogodzić nieobecności w najbardziej „wziętych” okresach z potrzebami firmy.

Z podwyżek inflacyjnych trudno się wycofać

Jeżeli pracodawca zagwarantował wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji w regulaminie wynagradzania, nie może jednostronnie zdecydować o niestosowaniu tego zapisu.

Pracodawca może wesprzeć załogę w zakupie węgla

Z firmowych funduszy wolno udzielać pożyczek na preferencyjnych warunkach. Pracodawca może też udzielić bezzwrotnej pomocy osobom, których nie stać na zakup opału, ze środków socjalnych.

Nowa unijna dyrektywa: Pracę i rodzicielstwo łatwiej będzie pogodzić

Dyrektywa work-life balance przewiduje większą elastyczność warunków zatrudnienia pracowników wychowujących dzieci oraz takich, którzy opiekują się wymagającymi tego bliskimi osobami.

Praca zdalna w czasie izolacji to nie obowiązek

Pracodawca nie może żądać, aby pracownik objęty kwarantanną lub izolacją wykonywał pracę zdalnie. Nie może też ukarać zatrudnionego za odmowę świadczenia tej pracy ani udzielić mu na ten okres urlopu wypoczynkowego.

ZUS: formalności, procedury i wypłaty na nowych zasadach

Skróci się okres zasiłkowy, ale zapłacenie składek z opóźnieniem nie wyłączy już z ubezpieczenia dobrowolnego. Więcej formalności płatnik będzie mógł dopełnić wyłącznie elektronicznie.

Praca za granicą: podróż służbowa czy oddelegowanie

Gdy wyjazdy pracownika do pracy za granicą nie mają charakteru incydentalnego, należy uznać, że został tam oddelegowany. Nie należą mu się wtedy diety, ale musi dostać co najmniej pensję minimalną obowiązującą w tym kraju.

Nie każdy interes pracodawcy może zabezpieczyć kara umowna

Orzecznictwo wyklucza możliwość zastrzeżenia kary umownej na wypadek wyrządzenia pracodawcy szkody w trakcie trwania stosunku pracy. Wolno ją natomiast przewidzieć w umowie o zakazie konkurencji obowiązującej po ustaniu zatrudnienia.

Holding nie może służyć obejściu przepisów prawa pracy

Sztuczne kreowanie osób prawnych i tworzenie skomplikowanych struktur organizacyjnych w celu redukcji kosztów zatrudnienia jest nielegalne. Poza koniecznością prawidłowego rozliczenia się z pracownikiem może też skutkować nałożeniem na pracodawcę surowych kar.