Monika Błońska

Czy trzeba płacić składkę zdrowotną?

Forma i wysokość składki zdrowotnej uzależnione są m.in. od formy organizacyjno-prawej oraz charakteru uczestnictwa w spółce. Czasem jej zmiana i uporządkowanie struktury grupy spółek, pozwoli na spore oszczędności.

Czy przedsiębiorcy muszą płacić wysokie podatki?

Polski Ład proste rozliczenie jednoosobowych przedsiębiorców, podatkiem liniowym i stałą składką ZUS, zamienił na mniej korzystne rozliczenie. Zmiana formy prowadzenia działalności może być dla przedsiębiorcy korzystnym rozwiązaniem.

Dlaczego warto przekształcić jednoosobowy biznes w spółkę z o.o.?

Ograniczenie ryzyka, bezpieczeństwo interesów, korzyści ekonomiczne – to powody, dla których przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze lub spółki osobowe decydują się na przekształcenie w spółkę kapitałową.

Jednoosobowi przedsiębiorcy zamykają biznes. Czy mają alternatywę?

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z ogromnym ryzykiem wystąpienia wielu nieprzewidzianych zdarzeń losowych, które mogą powodować zagrożenie dla majątku przedsiębiorcy. Firmom nie pomagają też nowe, niekorzystne rozwiązania prawno-podatkowe. Przedsiębiorcy szukają nowych rozwiązań dla biznesu i dla siebie.

Monika Błońska: Można ocalić firmę i nie skłócić rodziny

Za życia spadkodawca może kompleksowo zabezpieczyć kwestię przekazania całości majątku w taki sposób, aby uniknąć ewentualnych procesów sądowych po śmierci.

Jednoosobowa działalność gospodarcza do lamusa

Gdy firma się rozrasta, warto w odpowiednim momencie rozważyć restrukturyzację i dostosowanie formy prowadzenia biznesu do nowej rzeczywistości, a więc rozważyć czy i kiedy opłaca się przekształcenie JDG w spółkę.

Polski Ład obciąży zarząd i kadrę menedżerską

Od 1 stycznia dla członków zarządu, rad nadzorczych, ale również prokurentów zwiększyło się ryzyko związane z pełnioną funkcją i pojawiły się nowe obowiązki. Wzrosły również obciążenia fiskalne tych osób.

Polski Ład PiS: małe i średnie firmy stracą na nowych rozwiązaniach

O ile zapowiedzi Polskiego Ładu przejdą w fazę realizacji, nadchodzące zmiany będą niekorzystne dla osób pozostających w pozapracowniczych stosunkach zatrudnienia i to one, głównie, będą finansować programy socjalne związane z nowym programem.

Od 1 lipca 2021 roku nowy rodzaj spółki w KSH - prosta spółka akcyjna

1 lipca 2021 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych. Wprowadziła ona do polskiego porządku prawnego nowy rodzaj spółki - prostą spółką akcyjną.

Restrukturyzacja sposobem na uniknięcie upadłości

Maksyma wywodząca się z medycyny, iż lepiej zapobiegać niż leczyć, sprawdza się również w biznesie. Pytanie, jak nie pozwolić upaść swojej firmie w obecnych, bardzo trudnych czasach jawi się jako klucz do sukcesu przedsiębiorstwa w przyszłości.