Piotr Pałka

Sędzia w mediach nie wszystko może

Prowadzenie medialnej sprawy nie upoważnia do bycia rzecznikiem prasowym klienta.

Pałka: Poradnik dla prezydentów RP – jak stosować prawo łaski

Wydanie prawomocnego wyroku skazującego stanowi warunek sine qua non ułaskawienia.

Jak rozliczyć polityka przed Trybunałem Stanu

Postawienie przed Trybunałem Stanu na zasadzie odpowiedzialności konstytucyjnej obejmuje czyny w związku z zajmowanym stanowiskiem lub zakresem urzędowania.

Nowe przestępstwa w kodeksie karnym

Ustawodawca usuwa luki prawne w kwalifikacji czynów zabronionych. W Kodeksie karnym będą nowe przestępstwa.

W stronę unijnych standardów

Portal Informacyjny Sądów obejmie także sprawy karne.

Dodatkowe dane w Krajowym Rejestrze Sądowym

Krajowy Rejestr Sądowy będzie obejmował także tytuły prawne do nieruchomości.

W sądach ma być bezpieczniej

Incydenty narażające bezpieczeństwo osób w obiektach sądowych nie należą do rzadkości.

Piotr Pałka: Zmiany potrzebują czasu

Niezmienność składu orzekającego a niezawisłość sędziowska.

Prawie każdy będzie mógł zostać szpiegiem

Autorzy nowelizacji wyjaśniają, że stosowanie art. 130 k.k. napotykało wiele trudności dowodowych.

Piotr Pałka: Nie zapominajmy, że nie ma systemu precedensowego

Konkretna, nawet dominująca praktyka orzecznicza nie może być źródłem wywodzenia określonych uprawnień i żądania ich ochrony jako praw nabytych.