Joanna Bonecka

Pomoc sąsiedzka bez skutków w PIT

Jeśli korzystamy z uprzejmości innych osób i nie dajemy im za to wynagrodzenia, nie będzie to skutkowało koniecznością rozliczenia się z fiskusem

Termin liczymy od dnia otrzymania

Jak prawidłowo powinniśmy liczyć termin na zwrot VAT: czy od daty wysłania deklaracji czy też od daty jej dotarcia do urzędu?

Wydatki na prace adaptacyjne wolno uwzględnić w kosztach od razu

Czy opłaty poniesione na remont i adaptację budynku będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia, czy powinny zwiększać wartość początkową budynku?

Odliczyć można tylko zapłacone należności

Aby odsetki mogły być kosztem podatkowym związanym z najmem lokalu, kredyt musi pozostawać w związku z uzyskiwanymi przez podatnika przychodami, odsetki zaś muszą być faktycznie uiszczone

Podróżą nie jest świadczenie usług transportowych

O tym, czy wyjazd przedsiębiorcy lub osoby z nim współpracującej stanowi podróż służbową, decyduje jej cel i służbowy charakter

To płatnik musi się martwić, skąd wziąć środki na zaliczkę

Przekazanie zaliczki na podatek dochodowy ze stosunku pracy jest obowiązkiem pracodawcy jako płatnika. To, że nie ma jej z czego potrącić, nie zwalnia go z tego obowiązku

Za przyznanie ulgi będzie trzeba zapłacić

Jeśli urząd skarbowy zaakceptuje wniosek podatnika i odroczy termin płatności podatku albo rozłoży na raty zaległość podatkową, zażąda uiszczenia opłaty prolongacyjnej

Niektóre uprawnienia tylko dla małych podatników

Spółka może skorzystać z jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego przy jednoczesnym zachowaniu warunków pomocy de minimis. Kryterium małego podatnika musi jednak spełniać spółka, a nie jej wspólnicy

Odsetki od pożyczki będą kosztem

Czy skapitalizowane odsetki od pożyczki mogą być zaliczone do kosztów w dacie ich kapitalizacji?