Tag:

odpady niebezpieczne

Naukowcy odkryli, jak usuwać „wieczne chemikalia”. Zaskakujące rozwiązanie z USA

Takie wyjątkowo szkodliwe chemikalia, czyli PFAS, są już wszechobecne w środowisku. Zanieczyszczają wody gruntowe i dostają się do naszych organizmów. Naukowcy odkryli, że wiążą się one z wyższym ryzykiem niektórych nowotworów i innych schorzeń.

Jak bezpiecznie zagospodarować odpady niebezpieczne?

Wytwórca odpadów niebezpiecznych zostaje zwolniony z odpowiedzialności za gospodarowanie nimi dopiero w momencie, gdy prowadzący przetwarzanie tych odpadów przekaże je do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia. Jakie są zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi?

Zielona Góra otrzyma pieniądze na likwidację składowiska odpadów w Przylepie

Po głośnym pożarze hali w Przylepie, w której składowane były niebezpieczne odpady, Zielona Góra otrzyma 43 mln zł na bezpieczną likwidacje pozostałości składowiska.