Tag:

fundacja rodzinna

Powiązane

firmy rodzinne

Wniesienie wspólnego mienia małżonków do fundacji rodzinnej

Mienie objęte wspólnością majątkową małżeńską może zostać wniesione do fundacji rodzinnej, ale tylko za zgodą drugiego małżonka.

Inwestycje kapitałowe fundacji mogą być zwolnione z CIT

Fundacje rodzinne mogą inwestować w udziały w spółkach z o.o., akcje spółek akcyjnych, certyfikaty funduszy inwestycyjnych, inne papiery wartościowe, instrumenty pochodne i prawa o podobnym charakterze. O czym należy pamiętać?

Kiedy fundacja rodzinna musi rozliczać VAT

Fundacja, która prowadzi działalność gospodarczą, przy każdej transakcji musi rozważyć, czy ten zakup będzie wykorzystany w działalności, czy na prywatne potrzeby beneficjentów. Od tej kwalifikacji zależy sposób rozliczenia VAT od tego nabycia.

Kiedy fundacja rodzinna będzie podatnikiem VAT

Pojawiła się kolejna interpretacja poświęcona instytucji fundacji rodzinnej. Tym razem Krajowa Administracja Skarbowa przyznała rację podatnikowi w sprawie uznania fundacji rodzinnej za podatnika podatku od towarów i usług w zakresie wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności w zakresie zbywania mienia.

Dla kogo fundacja rodzinna, estoński  CIT i polska spółka holdingowa

Wprowadzone w ostatnich latach nowe rozwiązania dotyczące opodatkowania CIT służą realizacji zupełnie różnych celów, co sprawia, że są skierowane do innych grup docelowych. Nie uzupełniają się i nie funkcjonują zamiennie.

Opodatkowanie ukrytych zysków w fundacji rodzinnej

Fundcja rodzinna to nowe rozwiązanie prawne pozwalające na zapewnienie sukcesji w firmie. Wynik większości jej operacji gospodarczych nie jest opodatkowany, jednak nie w przypadku ukrytych zysków.

Fundacja rodzinna i spółka na estońskim CIT – podobieństwa i różnice

Spółka nie może wybrać opodatkowania ryczałtem, jeśli jej wspólnikiem będzie fundacja rodzinna lub beneficjent takiej fundacji.

Fundacja rodzinna to nie spółka. Kilka rzeczy, na które warto zwrócić uwagę

Fundator może wnieść do fundacji rodzinnej udziały w spółce. Fundacja nie powinna jednak ponosić odpowiedzialności za jej zobowiązania.

Jak założyć fundację rodzinną

Fundacje rodzinne to najnowszy sposób na sukcesję majątku wytworzonego przez np. rodzinną firmę. Gwarantuje pozostawienie zgromadzonego w ten sposób przez wiele lat kapitału w rękach tej samej rodziny. Zakładanie fundacji rodzinnych jest możliwe od maja 2023 r.