Tag:

biogaz

Rozwój rynku biogazu blokuje biurokracja

Aby powstawało więcej nowych instalacji niż w ostatnich latach, niezbędne są m.in. odpowiednie regulacje, wsparcie finansowe inwestycji i wzrost świadomości lokalnych społeczności.

Energetyczna ofensywa rządu w Sejmie

Do izby niższej polskiego parlamentu wpłynęły trzy projekty ustawy, które mają pozwolić na zwiększenie mocy wiatraków na morzu, powstanie klastrów energii, powstawanie na szerszą skalę biogazowni rolniczych oraz składowanie CO2.

Rząd wprowadza ułatwienia dla biometanu

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, które mają na celu m.in. dalsze zwiększanie udziału źródeł odnawialnych w krajowym zużyciu energii. Chodzi przede wszystkim o biometan.

Biogazownie zyskają "nowy napęd". Trwają prace nad projektem ustawy

Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych (UD 485) trafił do konsultacji. Te potrwają do 14 kwietnia br. Weźmie w nich udział ok. 160 podmiotów.

Gnojowica znika z rynku, producenci paliw będą się o nią zabijać

Komisja Europejska zgodziła się, aby biometan służył za paliwo dla ciężarówek, choć większość ma jeździć na prąd i wodór. Do stosowania alternatywnych paliw zmuszą przepisy.

W stronę internetu energii

Biogazownie na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich są szansą na przyspieszenie transformacji energetycznej w Polsce, a przy okazji na zwiększenie dochodów rolników, mówili uczestnicy debaty „Energia dla wsi”.

Orlen buduje biogazownie na potrzeby transportu

Orlen buduje pierwszą w Polsce jak mówią przedstawiciele firmy „ekologiczną biogazownię”, która ma przełożyć się na ograniczenie emisji dwutlenku węgla w transporcie ciężarowym. Wkrótce mają powstać kolejne.

Czas na biogaz. Globalnie

Trwający kryzys energetyczny to olbrzymie wyzwanie dla poszczególnych przedsiębiorstw i całych gospodarek, także polskiej i rodzimych firm. Może on jednak stać się szansą na rozwój nowych technologii i rynków.

BioLNG pomostem na drodze rozwoju biogazu w kierunku biometanu

W Polsce posiadamy duży potencjał substratowy do produkcji biogazu i biometanu, pochodzący nie tylko z sektora rolniczego i przemysłu spożywczego, ale także z odpadów przemysłowych i komunalnych.