Tag:

równoważny system czasu pracy

Powiązane

Praca

Maksymalny wymiar czasu pracy przy części etatu

W systemie równoważnym można planować po 12 godzin pracy na dobę również w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

System równoważny bez różnic w odpoczynku dobowym

W systemie równoważnym z dobowym wydłużeniem czasu pracy do 12 godzin stosuje się ogólne reguły udzielania odpoczynku. Nie może on być więc krótszy niż 11 godzin na dobę.

Równoważny system czasu pracy – kiedy można go stosować?

System równoważnego czasu pracy jest jednym z systemów organizacji czasu pracy, który może być stosowany przez pracodawcę. W danym zakładzie pracy może funkcjonować kilka systemów czasu pracy dla różnych grup pracowników.