Tag:

Karpaty

Powiązane

Regiony

Czy owce są w stanie uratować bioróżnorodność w Karpatach?

Górska przyroda jest wyjątkowa, a troska o nią powinna być priorytetem. Wystarczy podać przykład Karpat, których puszcza stanowi ostoję dla wielu chronionych gatunków zwierząt. Góry są również istotne z uwagi na występującą tam, wyjątkową florę.

Powstaje szlak oscypkowy

W ramach projektu "Karpaty łączą" powstaje "szlak oscypkowy". Będzie to lista certyfikowanych bacówek, w których wyrabia się produkty z sera owczego

Czy pomóc Ukrainie wyjazdem na ferie

Ukraińcy namawiają Polaków, by na narty wybrali się do kurortów w ich ojczyźnie. Biura turystyczne przekonują, że może być to bezpieczny i tani wypoczynek na europejskim poziomie.

Wydobycie gazu konwencjonalnego będzie rosło powoli

Obec­nie w Pol­sce wy­do­by­wa­ny jest jed­nie gaz kon­wen­cjo­nal­ny. Nie­mal w ca­ło­ści po­zy­sku­je go PGNiG